Hướng dẫn Sơ lược về địa chỉ IP

Thảo luận trong 'Căn bản về hệ thống mạng' bắt đầu bởi kienit, 7/9/17.

 1. kienit

  kienit Alexander Jesse Filbert

  Giới thiệu

  IP là một loại địa chỉ logic thuộc lớp Network của mô hình OSI, cung cấp cho chúng ta một cách đánh địa chỉ linh hoạt, tiện dụng để sử dụng trong các giao thức định tuyến sau này. Hầu hết máy tính và thiết bị mạng hiện nay đang sử dụng phiên bản IPv4, nên trong phạm vi bài viết này chúng ta chỉ đề cập tới IPv4.

  Đối tượng hướng đến

  Bài viết cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về mạng máy tính.

  Địa chỉ IP là gì?

  Để gửi thư cho nhau, ta bắt buộc phải biết địa chỉ của đối phương, các gói tin cũng vậy, luôn phải có một loại địa chỉ để xác định vị trí, từ đó trao đổi thông tin chính xác giữa máy nguồn và máy đích. Vậy nên, trong Internet các địa chỉ IP là duy nhất.

  IV-Cấu trúc của địa chỉ IP

  Địa chỉ IP là một dải nhị phân dài 32 bit và chia thành 4 bộ 8 bit gọi là các Octet, gồm phần net-id dùng để xác định mạng mà thiết bị kết nối vào và phần host-id để xác định thiết bị của mạng đó.

  upload_2017-9-7_17-21-1.png

  Để cho đơn giản, người ta viết lại địa chỉ IP dưới dạng 4 số thập phân được cách nhau bởi dấu chấm.

  Ví dụ: địa chỉ hệ thập phân tương ứng cho 11000000 10100000 00000001 00000001 sẽ là 192.168.1.1 - một địa chỉ khá quen thuộc.

  Để xem địa chỉ IP của máy tính một cách đơn giản, ta có thể sử dụng Command Prompt với câu lệnh ipconfig.

  upload_2017-9-7_17-21-16.png

  Subnet mask

  Mỗi địa chỉ IP luôn đi kèm với một Subnet mask, để xác định được phần net-id của địa chỉ đó. Subnet mask cũng là một dải nhị phân dài 32 bits và chia ra 4 bộ 8 bits như địa chỉ IP.

  Subnet mask bao gồm phần các bits 1 và phần còn lại là các bits 0, subnet mask có bao nhiêu bit 1 thì địa chỉ IP tương ứng sẽ có bấy nhiêu bit phần net-id.

  Ví dụ: với subnet mask như sau: 11111111 11111111 11111111 000000002 (255.255.255.010) bao gồm 24 bits 1, thì địa chỉ IP mang subnet mask này cũng sẽ có 24 bits phần net-id.

  Có thể viết trực tiếp như sau: 192.168.1.3 - 255.255.255.0 hoặc sử dụng prefix length: 192.168.1.3/24

  Lưu ý, một địa chỉ IP có thể thuộc các mạng khác nhau nếu sử dụng các subnet mask khác nhau. Để xác định địa chỉ IP đó thuộc mạng nào, ta chỉ cần lấy địa chỉ IP AND (bitwise) với subnet mask tương ứng.

  Ví dụ: 192.168.1.3 AND 255.255.255.0 = 192.168.1.0 vậy địa chỉ 192.168.1.3/24 thuộc mạng 192.168.1.0/24

  Phân lớp địa chỉ IP

  Số lượng địa chỉ IP là rất lớn, nên để tiện cho việc quản lý, người ta phân hoạch toàn bộ địa chỉ IP ra thành 5 lớp khác nhau.
  1. Lớp A
  Địa chỉ lớp A sử dụng 1 Octet đầu tiên làm net-id, phần còn lại làm host-id. Bit đầu tiên của địa chỉ lớp A luôn là 0 nên
  • Giá trị nhỏ nhất của Octet 1: 000000002 hay 010
  • Giá trị lớn nhất của Octet 1: 011111112 hay 12710
  • Default subnet mask: 255.0.0.0
  Tuy nhiên, giá trị 010 không được sử dụng và giá trị 12710 được dành cho Loopback và chuẩn đoán, kiểm tra lỗi, nên dải địa chỉ lớp A sẽ là từ 1.x.x.x đến 126.x.x.x
  2. Lớp B
  Địa chỉ lớp B sử dụng 2 Octet đầu tiên để làm net-id, 2 Octet còn lại làm host-id. 2 bits đầu tiên của địa chỉ lớp B luôn là 10 nên
  • Giá trị nhỏ nhất của Octet 1: 100000002 hay 12810
  • Giá trị lớn nhất của Octet 1: 101111112 hay 19110
  • Default subnet mask: 255.255.0.0
  Vậy dải địa chỉ lớp B sẽ là từ 128.x.x.x đến 191.x.x.x
  3. Lớp C
  Địa chỉ lớp C sử dụng 3 Octet đầu tiên để làm net-id, Octet 4 làm host-id. 3 bits đầu tiên của địa chỉ lớp C luôn là 110 nên:
  • Giá trị nhỏ nhất của Octet 1: 110000002 hay 19210
  • Giá trị lớn nhất của Octet 1: 110111112 hay 22310
  • Default subnet mask: 255.255.255.0
  Vậy dải địa chỉ lớp C bắt đầu từ 192.x.x.x đến 223.x.x.x
  Ngoài ra còn có địa chỉ lớp D (224.x.x.x – 239.x.x.x) sẽ nói tới ở phần sau và lớp E (240.x.x.x – 254.x.x.x) dùng để thí nghiệm và nghiên cứu.

  Các loại địa chỉ IP:

  Địa chỉ Unicast

  Khi bạn muốn gửi gói tin đến một máy tính cụ thể, khi đó địa chỉ để bạn gửi tới sẽ là một địa chỉ unicast. Đây đơn giản chỉ là địa chỉ IP của một thiết bị nào đó trong cùng hoặc mạng cục bộ khác.

  Địa chỉ Multicast

  Trường hợp muốn gửi gói tin đến nhiều máy tính, ta không thể gửi lần lượt đến tất cả các máy được. Vì thế, địa chỉ bạn cần gửi tới trong trường hợp này sẽ là một địa chỉ Multicast, địa chỉ này đại diện cho một nhóm các thiết bị.

  Địa chỉ multicast này chính là các địa chỉ trong dải địa chỉ lớp D.

  Địa chỉ Broadcast

  Khi muốn gửi thông điệp đến tất cả các máy trong mạng nội bộ, đó là lúc ta cần sử dụng đến địa chỉ Broadcast. Địa chỉ Broadcast là địa chỉ có toàn bộ các bits phần host-id là 1. Khi gói tin được gửi đến địa chỉ Broadcast, thì nó sẽ được gửi tới tất cả các máy cùng mạng, tức là cùng phần net-id. Vì đại diện cho toàn bộ thiết bị trong mạng nên địa chỉ Broadcast không thể đặt được cho bất kỳ thiết bị nào.

  Ví dụ: 192.168.1.255/24 là địa chỉ Broadcast của mạng 192.168.1.0/24.

  Địa chỉ mạng

  Không chỉ các thiết bị mới có địa chỉ IP, mà các mạng thành phần của Internet hay mạng cục bộ cũng có một địa chỉ để xác định chính xác mạng đó. Khi tất cả các bits phần Host của một địa chỉ IP là 0, thì địa chỉ đó được gọi là địa chỉ mạng của mạng đó. Vì đại diện cho mạng nên địa chỉ mạng cũng không thể đặt được cho bất kỳ thiết bị nào.

  Ví dụ: 192.168.1.0/24 là địa chỉ mạng của mạng 192.168.1.0/24.

  Default Gateway

  Như một cổng thoát hiểm, khi gói tin cần gửi đến địa chỉ không cùng mạng hiện tại, hoặc đơn giản là không biết gửi đi đâu, thì gói tin đó sẽ được gửi tới địa chỉ Default gateway, thường là một interface của Router nối trực tiếp với mạng đó. Tại đây, Router sẽ dùng các chức năng định tuyến để chuyển tiếp gói tin đi các hướng khác nhau.

  Default Gateway thường là địa chỉ IP có thể sử dụng đầu tiên của mạng đó.

  Ví dụ: Default gateway của mạng 192.168.1.0/24 là 192.168.1.1/24.

  Sự giới hạn của đia chỉ IP

  Số lượng địa chỉ IP là rất lớn, nhưng không phải là vô hạn. Vì vậy để bảo tồn địa chỉ IP, người ta chia địa chỉ IP ra làm 2 loại là địa chỉ public và địa chỉ private.

  Địa chỉ public

  Là các địa chỉ độc nhất, sử dụng được trong môi trường Internet.

  Địa chỉ private

  Chỉ sử dụng được trong mạng cục bộ, có thể tái sử dụng lại ở mạng cục bộ khác, nhưng trong một mạng thì vẫn phải mang giá trị duy nhất.

  Với mỗi phân lớp địa chỉ IP, thì có một dải địa chỉ dùng để làm địa chỉ private cho lớp đó:

  • Lớp A: Từ 10.0.0.0 đến 10.255.255.255, subnet mask 255.0.0.0
  • Lớp B: Từ 172.16.0.0 đến 172.31.255.255, subnet mask 255.240.0.0
  • Lớp C: Từ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255, subnet mask 255.255.0.0
  Khi các thiết bị sử dụng địa chỉ IP private trong mạng cục bộ muốn truy cập được Internet – môi trường không sử dụng địa chỉ private, công nghệ NAT (Network Address Translation) được cài đặt trên các thiết bị router(đã được gán 1 địa chỉ IP Public) được sử dụng để chuyển IP private thành IP public và ngược lại, giúp cho các thiết bị trong mạng cục bộ vẫn có thể truy cập được Internet.

  Phương pháp chia IP và Subnet mask

  [1] Giả sử ta có yêu cầu 1

  Cho địa chỉ 192.168.155.245/ 27. Xác định địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast, dải địa chỉ có thể dùng cho host?

  Phương pháp tính

  Prefix length = 27, vậy subnet mask tương ứng là 11111111 11111111 11111111 111000002 - từ đó ta xác định được số bits phần net-id của địa chỉ IP (sẽ được ghi màu cam).

  IP = 192.168.155.245, dạng nhị phân tương ứng là: 11000000 10101000 10011011 111101012

  Giữ lại phần net-id, phần host-id set về toàn bit 0: 11000000 10101000 10011011 111000002

  Ta được địa chỉ mạng, viết lại ở dạng thập phân sẽ là: 192.168.155.224/27.

  Với địa chỉ Broadcast, host-id sẽ set về toàn bit 1: 11000000 10101000 10011011 111111112

  Ta được địa chỉ Broadcast, viết lại ở dạng thập phân sẽ là: 192.168.155.255/27.

  Vì địa chỉ mạng và địa chỉ Broadcast không được dùng cho host nên dải địa chỉ có thể sử dụng ở đây là từ 192.168.155.225/27 đến 192.168.155.254/27.

  [2] Giả sử ta có yêu cầu 2

  Cho mạng 192.168.155.0/ 24. Chia mạng này thành các mạng con cho các phòng ban sau: Phòng A: 80 máy, phòng B: 60 máy, 2 phòng C, D: mỗi phòng 25 máy.

  Phương pháp tính

  Đầu tiên ta có địa chỉ IP và các bit phần net-id: 11000000 10101000 10011011 000000002 trừ địa chỉ mạng và broadcast ra, thì mạng này có tối đa 254 máy.

  Ta mượn 1 phần host-id chuyển qua làm net-id, được 2 mạng con như sau:
  • 11000000 10101000 10011011 000000002 hay 192.168.155.0/25
  • 11000000 10101000 10011011 100000002 hay 192.168.155.128/25
  Ta thấy, mạng 192.168.155.0/25 có 7 bits phần host-id, biểu diễn được 127 máy, đủ cho phòng A, nên ta gán mạng này cho phòng A.

  Với địa chỉ 192.168.155.128/25, ta lại mượn 1 phần host-id chuyển qua làm net-id, được 2 mạng con như sau:
  • 11000000 10101000 10011011 100000002 hay 192.168.155.128/26
  • 11000000 10101000 10011011 110000002 hay 192.168.155.192/26
  Tiếp tục, mạng 192.168.155.128/26 có 6 bits phần host-id, biểu diễn được 63 máy, nên ta gán cho phòng B mạng này.
  Làm tương tự với mạng 192.168.155.192/26, được 2 mạng con:
  • 11000000 10101000 10011011 110000002 hay 192.168.155.192/27
  • 11000000 10101000 10011011 111000002 hay 192.168.155.224/27
  2 mạng con này có 5 bits phần host-id, biểu diễn được 31 máy, ta gán lần lượt cho phòng C và D.
  Như vậy ta đã chia mạng 192.168.155.0/24 thành các mạng con có kích cỡ khác nhau, phù hợp với yêu cầu đề bài:
  • Phòng A: 192.168.155.0/25
  • Phòng B: 192.168.155.128/26
  • Phòng C: 192.168.155.192/27
  • Phòng D: 192.168.155.224/27
   
  trungkien.ngn and user1 like this.
 2. kenhlike06

  kenhlike06 New Member

 3. khoetn22

  khoetn22 Member

  xin chúc một ngày mới vui vẻ và thành công ....................................................!!!!!

  xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 4. blbokeb

  blbokeb Member

  Ok
   
 5. khoetn12

  khoetn12 Member

  UPP để bay cao hơn

  xin chúc một ngày mới vui vẻ và thành công ....................................................!!!!!

  xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 6. bdsvietnam24h

  bdsvietnam24h New Member

  Trong thời kì gần đây, Vinhomes star city dành được nhiều sự chú ý trong giới BĐS. Có thể nói chưa bao giờ thị trường bất động sản lại trở nên sôi động bởi một dự án nghỉ dưỡng sang trọng với khu nhà ở, khu giải trí… biệt thự liền kề vinhomes thanh hoá có những gì mà lại thu hút được nhiều khách hàng và chủ đầu tư như thế? Bài viết bữa nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về 3 lý do khiến bạn không thể không bị thu hútlôi cuốn bởi vinhomes star city.

  1. dự án vinhomes star city với thiết kế ấn tượng

  Tại vinhomes thanh hoá có những gì? Câu trả lời dành cho bạn chính là tại đây có đầy đủ các loại hình khác nhau như biệt thự, khu liền kề,.. Đặc biệt đáng để ý đó chính là shophouse với các nhà cao tầng, các chung cư hiện đại, cao cấp và trong mai sau cũng là nơi an cư lí tưởng của nhiều gia đình. Các căn chung cư tại vinhomes star city có diện tích đa dạng với thiết kế từ 1 – 4 phòng ngủ bảo đảm đáp ứng toàn bộ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Người thân, gia đình trẻ, gia đình đông con,.. đều sẽ hoàn toàn hài lòng với một nơi an cư thứ hạng. Khu ban công rộng rãi, thoáng mát sẽ là một góc để bạn thư giãn, giải tỏa những căn thẳng trong cuộc sống.

  2. Tiện ích vượt trội từ dự án vinhomes thanh hoá[/size][/color]

  Ngoài thiết kế ấn tượng, vinhomes star city thanh hoá mang đến những tiện ích vượt trội đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống. Nơi đây có cụm trường liên cấp Mầm non , cấp 1, cấp 2,... Không những thế, vinhomes star city thanh hoá còn có các trung tâm giải trí, thể thao như sân tenis, bóng rổ, sân chơi trẻ em, outdoor gym,.. Bể bơi nhà kính 800m2, 3 mặt kính, 1 mặt thác nước sẽ là điểm đến khá thích thú cho cả gia đình khi muốn thư giãn. Khuôn viên biệt thự liền kề vinhomes star city có nhiều cây xanh cảnh đẹp với hồ lớn, quảng trường ánh sáng, đường dạo, dàn hoa,… vô cùng tự nhiên và thoải mái.

  3. Vị trí vàng của vinhomes star city thanh hoá

  Thanh Hóa có cửa ngõ phía Bắc là thị xã Bỉm Sơn với cụm công nghiệp tụ hội các nhà máy lớn của tổ quốc. Phía Nam là thị trấn Nghi Sơn nức tiếng với cụm công nghiệp cảng nước sâu, phía Đông là biển Sầm Sơn – địa điểm du lịch đang không ngừng thu hút đầu tư mạnh mẽ, còn phía Tây Thanh Hóa là khu vực trồng trọt và nhà máy chế biến cây công nghiệp. biệt thự liền kề vinhomes star city nằm tại vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố Thanh Hóa có 4 mặt nằm trên 4 con phố. Thiết kế so le, giúp 100% căn phòng trong dự án đều có ít nhất 1 mặt hướng biển mà không phải bất kì dự án BĐS nào cũng có được.

  Với hàng loạt lợi thế kể trên ắt hẳn ai cũng muốn sống trong một thiên đường như biệt thự liền kề vinhomes thanh hoá. Và dự án sẽ không chỉ dừng lại cho việc phục vụ cho dân cư địa phương mà sẽ tiến xa hơn trở nên một bản sắc riêng, biến khu phố nhỏ thành một trọng điểm của thành phố phát triển. Là một nhà đầu tư có tầm nhìn rộng, là một cá nhân muốn nhận được những điều tuyệt vời nhất hãy tìm đến vinhomes thanh hoá ngay thôi nào.
   
 7. chauhuutin2018

  chauhuutin2018 New Member

  TINH BỘT BẮP
  Tên thường dùng: Maize Starch, Corn StarchQuy cách: 25kg/baoXuất xứ: Ý, Ấn Độ, Trung QuốcNhà sản xuất: Roquette, Lihua, CargillMô tả:- Là loại ngũ cốc có hàm lượng tro và protein thấp. Ảnh hưởng đến mỹ thuật, độ ẩm, bề mặt sản phẩm, tính bền vững và hạn sử dụng của các sản phẩm.- Là bột mịn màu trắng cho đến ngã màu vàng kem, tính rời cao.Công dụng của Bột bắp- Thực phẩm: đóng vai trò sống còn trong ngành thực phẩm bởi các đặt tính của chúng như độ nhớt và tính mờ đục của paste- Dùng làm thinkener cho các sauce, nước xốt thịt, bánh pubbing, bánh kẹp thịt. Dùng trong kỹ nghẹ làm bánh, cho kem lạnh.- Ngoài ra còn dùng trong dược phẩm, kỹ nghệ dệt, CN giấy

  Các phụ gia hóa chất khác ngoài Bột bắp, xem tại đây

  Hàng nhập nguyên kiện + chất lượng đảm bảo + Giá cạnh tranh
  Mọi chi tiết xin liên hệ 0969 264 262

  Mọi người cũng có thể truy cập Trang:fb.me/dextrose0969264262
   
 8. bdsvietnam24h

  bdsvietnam24h New Member


  Vinhomes star city
  - NGÔI SAO MỚI TRONG TỔ HỢP NHỮNG SẢN PHẨM CỦA VINHOMES
  Từ KĐT phức hợp hiện đại đến mô hình nhà ở sinh thái, Vinhomes thực thụ đã kiến tạo nên những dự án bất động sản mang giá trị ưu việt, nâng tầm chất lượng sống cư dân. Là sản phẩm mới nhất của Vinhomes, biệt thự liền kề vinhomes star city tương lai sẽ đem đến cho Thanh Hóa một khu đô thị phong cách Châu Âu sang trọng và đẳng cấp bậc nhất.
  *** CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI ÁP DỤNG:

  - Nhận nhà chỉ từ 1,5 tỷ vốn tự có.

  - Tặng thẻ VinID gift card trị giá 50,000,000 vnđ

  - Hỗ trợ 65% giá trị nhà với lãi suất 0% trong 24 tháng.

  - Miễn Phí quản lý dịch vụ 3 năm.
  - Chiết khấu 1% giá bán nhà ở cho khách hàng (Hoặc người thân) mua căn thứ 2, trường hợp khách hàng mua 2 căn trở lên tại thời điểm này sẽ được chiết khấu 1% cho mỗi căn.
  - Khách hàng không vay NH: tặng gói nội thất trị giá 5% giá trị nhà ở và được khấu trừ vào giá bán.
  - Khách hàng thanh toán trước hạn 100% giá trị nhà ở hưởng CK 9,5%/năm/số tiền và số ngày thanh toán sớm CHO 95% GT nhà ở và VAT của 5% GT nhà ở. Mức lãi suất 12% cho 5% giá trị nhà ở chưa bao gồm VAT.
  - Khách hàng thanh toán trước hạn từng phần hưởng CK 8%/năm/số tiền và số ngày thanh toán sớm.

  CHỦ ĐẦU TƯ VINHOMES VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG THẦN TỐC
  Các dự án của chủ đầu tư Vinhomes luôn gây ấn tượng bởi tốc độ thi công “thần tốc”:
  - VinhomesRiverside – The Harmony (Hà Nội) tiến hành bàn giao các căn biệt thự đầu tiên sau hơn 8 tháng thi công.
  - VinhomesImperia (Hải Phòng) chính thức bàn giao phân khu The Paris chỉ sau 6 tháng ra mắt
  - Bên cạnh đó, nhiều công trình cao tầng như VinhomesMetropolis, VinhomesGreenBay vượt kế hoạch với tốc độ triển khai 3 – 4 ngày/sàn


  Để đạt tiến độ ấn tượng đó, dự án cần hội đủ nhiều yêu cầu như kinh nghiệm tổ chức, khả năng quản lý, tiềm lực tài chính và trên hết là nhiệt huyết của chủ đầu tư. Đây chính là những giá trị làm nên danh tiếng của nhà phát triển BĐS uy tín nhất Việt Nam – Vinhomes.

  Vinhomes star city thanh hoá
  - BIỂU TƯỢNG TỰ HÀO - KẾT NỐI TINH HOA -
   

Chia sẻ trang này